maandag 17 juli 2017

Voordelen van vluchtelingen DEEL EEN

De komst van vluchtelingen en asielzoekers naar Europa, en in ons geval naar Nederland, is gunstig, voordelig en bovenal zeer lucratief. Waarom en hoe?
Ik zal elke keer een begunstigde groep onder de loep nemen.

Vandaag deel  één:

Vrijwillige hulpverleners:
Het woord vrijwillig – uit vrije wil en niet gedwongen- staat vooral voor niet betaald werk. Dus wat is het voordeel van de komst van de vluchtelingen en asielzoekers voor de duizenden mensen die zich ‘belangeloos’ inzetten voor deze kwetsbare groep?
We vergissen ons wanneer we het woord belangeloos koppelen aan vrijwilligerswerk. Er bestaat namelijk geen belangeloos werk in de wereld. Ook vrijwilligerswerk niet. Wie denkt dat vrijwilligerswerk eenrichtingsverkeer is, zit er naast. De één doet het uit geloofsovertuiging, de ander uit liefde voor de medemens, de derde om de eenzaamheid te ontvluchten of zijn tijd te vullen tussen twee banen. En iedereen doet het om er bij te horen. Iedereen doet het om een goed gevoel over zichzelf te krijgen.  Vrijwilligerswerk is daarom niet belangeloos en zeker voordelig voor onze maatschappij.

Vrijwillig zorgen voor vluchtelingen, hen steunen, troosten, vermaken, wegwijs maken of de taal leren, zorgt voor saamhorigheid tussen mensen, verbindt de verschillende lagen van de maatschappij aan elkaar, versterkt de sociale cohesie en verrijkt onze kennis over andere landen en culturen. En niet te vergeten de vreugde die zulke steun met zich meebrengt. De vreugde die ontstaat door talloze initiatieven als koken en eten met vluchtelingen, zingen en dansen met vluchtelingen, kastanjes poffen met vluchtelingen, varen met vluchtelingen, origami maken met vluchtelingen, picknicken met vluchtelingen,  kunst maken met vluchtelingen enzovoort. Vrijwilligerswerk draait naar mijn idee voornamelijk om het ‘goed gevoel’ dat ons allen voortdrijft en ons leven extra zin geeft.
Stel je voor dat we de deuren dichtgooien, de grenzen sluiten en geen vluchtelingen meer binnen laten? Stel je het eens voor! Hoe gaan we om met onze extra tijd? Met het gebrek aan goed gevoel over onszelf? Hoe ontvluchten we de eenzaamheid? Hoe kunnen we er dan bijhoren?
Wat gaan we doen?

zaterdag 1 juli 2017

Na twee zonen en 8 uur pijn


Vandaag gaat de deur ’s ochtends open
de dageraad zuigt langzaam aan het licht  
vandaag ruikt bloed niet naar de dood

je bent onderweg
het is zomer, maar de ochtendkoelte
....
foto: Midori Yamada

dinsdag 27 juni 2017

A, B, C, ... van Nafiss Nia

Op vrijdag 7 juli in Tugela85 de inspirerende en poëtische documentaire A, B, C, ... Voor elke (nieuwe) Nederlander. Van en met Nafiss Nia.
In haar documentaire A, B, C, ... kijkt ze terug op de tijd waarin ze als vluchteling Nederlandse taalles kreeg van drie gepensioneerde dames en haalt herinneringen op aan een periode waarin de eerste zaden van een nog steeds groeiende liefde voor de Nederlandse taal werden gestrooid.

O ja, en het eten, ook dat staat centraal op 7 juli!! Reserveren en meer info: bordopschoot@tugela85.nl


Kijk de trailer van de film hier: 

zaterdag 24 juni 2017

Speak Up! een nieuw evenement

Ieder jaar op de derde dinsdag van september, beter bekend als Prinsjesdag, spreekt het staatshoofd de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en gaat gepaard met veel rituelen.

Op de avond van Prinsjesdag introduceren we ons nieuwe evenement Speak Up! dat in het teken staat van geëngageerd werk. Dichters, schrijvers en filmmakers, met name met een niet Nederlandse achtergrond, presenteren werk waarin zij sociaal-maatschappelijk kwesties aankaarten. De vluchtelingencrisis, het integratiebeleid, werkloosheid en het basisinkomen, feminisme en het glazen plafond, homofobie, opwarming van de aarde en klimaatverandering, ouderenzorg en … het is maar een greep uit de talloze maatschappelijke thema’s waar Nederlandse kunstenaars dagelijks mee worstelen. Tijdens het evenement Speak Up! zullen dichters, schrijvers en filmmakers de vraag "Hoe denk je over morgen?" beantwoorden met woorden en beelden, waarmee zij hun mening over verschillende maatschappelijke issues uiten. Kunstenaars uit andere disciplines schuiven ook aan.
             woensdag 21 juni 2017

Hetzelfde lot

Het witte paardenkastanje (westerpark)

Dichter onder de boom


De witte paardenkastanje komt van nature voor in de Balkan en werd rond de 17e eeuw ingevoerd in Noordwest-Europa. Deze boom is in 1938 hier (huidig westerpark) geplant.

Toen ik de witte paardenkastanje in het Westerpark toegewezen kreeg om er een gedicht aan te wijden, ging ik op onderzoek uit. Ik was benieuwd naar de geschiedenis van de boom en naar het verhaal achter zijn bestaan. Ik kwam er gauw achter dat we samen veel gemeen hebben. Zoals ik, komt hij ook ergens anders vandaan, uit het Balkangebied en heeft hij in Amsterdam zijn nieuwe thuis gevonden. En zo ontstond er een band tussen ons en dit gedicht:

Het gedicht